ufabet

อาหารชีวจิต อาหารการกิน เพื่อสุขภาพระยะยาว

ชีวจิต เป็นแนวความคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม คือ ผนวกเอาคำว่า “ชีว” ที่หมายถึง “กาย” รวมเข้ากับคำว่า “จิต” ที่หมายถึง “ใจ”

ซึ่งทั้งสองส่วนย่อมมีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อกันโดยตรง และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หรืออธิบายได้ว่า คนเราจะมีความสุขความแข็งแรงได้ ก็ต่อเมื่อกายและใจทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงควรใช้ชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติให้มากที่สุด เมื่อนำแนวทางการปฏิบัติแบบชีวจิตมาใช้ร่วมกับการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ จึงเกิดแนวทางโภชการการดูแลสุขภาพแบบใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก นั่นคืออาหารชีวิต

อาหารชีวจิต เป็นแนวทางการรับประทานอาหารที่ ดร.สาทิส อินทรกำแหง ศึกษาและปรับปรุงจากหลักการของแมคโครไบโอติกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตของคนไทย กล่าวโดยรวมอาหารชีวจิต คือ อาหารชั้นเดียว หมายถึง อาหารที่คงสภาพตามธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด ไม่ผ่านการปรุงแต่ง หรืออาจผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งรสชาติเดิมของอาหารนั้นๆไว้ให้มากที่สุด เป็นการนำความรู้ทางโภชนาการชั้นสูงมาพิจารณาอาหารต่างๆ แล้วเลือกสรรเฉพาะอาหารที่ให้คุณค่าแก่ร่างกายและจิตใจมากที่สุด และที่สำคัญ คือ เป็นอาหารที่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายน้อยที่สุด 

อาหารแต่ละจานที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ล้วนแล้วแต่มีทั้งประโยชน์และโทษ  ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส วิธีการปรุง และปริมาณที่บริโภค รวมทั้งสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล  แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดทางเลือกในการบริโภคที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เมื่อเรามีสิทธิ์เลือกเรามักจะเลือกรับประทานอาหารที่ถูกปากมากกว่าอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอยู่แล้ว แม้ว่าหลายคนจะทราบดีว่าการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนั้นเป็นอย่างไร แต่เป็นเพราะรสชาติของอาหารจานโปรดเหล่านั้น ทำให้เราละเลยและมองข้ามอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไป 

ufabet

ฮิปโปเครติส (Hippocrates) บิดาของวงการแพทย์ได้กล่าวไว้ว่า “You are what you eat” หมายความว่า “คุณกินอะไรเข้าไป คุณก็จะเป็นอย่างนั้น”

หากคุณเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ร่างกายของคุณก็จะแข็งแรง ปลอดโรค แต่หากคุณรับประทานไม่เลือก เมื่ออาหารที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายของคุณในปริมาณที่มากเกินพอดี อาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ เป็นสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย  และไปขัดขวางการทำงานของระบบภูมิต้านทานของร่างกาย จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆตามมา เช่น 

  • การรับประทานอาหารประเภทแป้ง หรือน้ำตาล มากเกินไป ทำให้เป็นโรคเบาหวาน
  • การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป ทำให้เป็นโรคไต และโรคความดันโลหิตสูง
  • การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป ทำให้เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด 

อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารชีวจิต นอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์แล้ว  ยังควรให้ความสำคัญกับความอร่อยและหน้าตาของอาหารด้วย แม้รสชาติจะไม่จัดจ้าน แต่ก็มีความกลมกล่อมแบบพอดี ที่สำคัญหากต้องการเน้นสุขภาพแบบชีวจิต การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ควรคำนึงถึงความสมดุลตามสัดส่วนของชีวจิตด้วย การเลือกรับประทานอาหารตามแนวชีวจิตนั้น หากมองผิวเผินอาจมีความลึกซึ้งจนทำให้เข้าใจยาก แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติของอาหารอย่างแท้จริง 

จาปินขอสนับสนุนให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  อย่าลืม.!! ดื่มน้ำให้ได้วันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) เพื่อช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น้ำดื่มที่ดีควรเป็นน้ำดื่มกลุ่มโมโลกุลเล็กที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย  ปลอดภัย คงไว้ซึ่งแร่ธาตุ  เช่น  แคลเซียม  แมกนีเซียม  และโพแทสเซียม  เครื่องผลิตน้ำดื่มไอวอเตอร์ (iWater) ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจากองค์กรอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NSF)


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ cedarcreekracquetclub.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated